Bình Định duyệt quy hoạch dự án nhà ở xã hội 321 căn hộ

Ngày đăng: 22/11/2020

Nội dung

Dự án Nhà ở xã hội Pisico được quy hoạch trên diện tích 0,58 ha tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô dân số khoảng 1.284 người, với 321 căn hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long vừa ký Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội Pisico, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Theo đó, Nhà ở xã hội Pisico được quy hoạch trên diện tích 0,58 ha, quy mô dân số khoảng 1.284 người, với 321 căn hộ; xây dựng tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, có giới cận: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường hiện trạng; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Tổng công ty Pisico Bình Định – Công ty cổ phần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành có liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính, các thủ tục khác có liên quan và tổ chức triển khai các bước tiếp theo để đầu tư dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Nguồn: cafeland.vn

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ