Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
Quan 2 Va Quan 9

Tách nhập tỉnh, TP: Cần dựa vào yêu cầu phát triển của địa phương

Việc coi diện tích và dân số là tiêu chuẩn chính để sáp nhập thức giấc rẻ đang là phương pháp khiến thiếu hạ...