Thắt chặt quy định cá nhân mua đất ở nước ngoài để định cư

Ngày đăng: 04/02/2021

Nội dung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, thay thế Nghị định số 83/2015.

Dự thảo có bổ sung nội dung về việc kinh doanh bất động sản, điều kiện để được đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, điều kiện để cá nhân có thể đầu tư ra nước ngoài là “Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp”.

Quy định này nhằm hạn chế việc lách luật khi cá nhân đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.

nha-o-nuoc-ngoai
Quy định cá nhân đầu tư bất động sản ở nước ngoài sẽ được siết chặ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, quy định nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ tạo thuận lợi cho việc quản lý, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản ở nước ngoài để định cư, thay vì mục đích kinh doanh. 

Ngoài điều kiện trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bổ sung quy định các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài dẫn chiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, là các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (Điều 2 Dự thảo Nghị định).

Cụ thể, các cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức (theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức); sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị tạm giam, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, biện pháp xử lý hành chính… đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phá sản.

Quy định này nhằm đảm bảo cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đầy đủ tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật; hạn chế việc các cá nhân đang có vấn đề ràng buộc trong nước có thể tẩu tán tài sản.

Khánh Trang

 

 

 
 

 

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ