Sổ đỏ nhà đất: Những điểm mới sẽ áp dụng từ 1/9/2021

Ngày đăng: 06/08/2021

Nội dung

Liên quan đến sổ đỏ, Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT bổ sung, sửa đổi một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý, trong đó có nhiều điểm mới liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Sổ đỏ là từ mà người dân sử dụng để gọi tắt cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sổ hồng và sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Mới đây, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT với nhiều điểm mới liên quan đến sổ đỏ. Kể từ ngày 1/9/2021, thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Thông tư số 09/2021 có 6 điểm mới liên quan tới việc cấp sổ đỏ như sau:

1. Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ

Theo Thông tư số 09, khi người dân nộp hồ sơ làm sổ đỏ mà có yêu cầu thành phần là bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ dùng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này.

Khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu đất đai thì người dân làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ tùy nhân như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân,... như hiện nay.

Như vậy, với quy định trên, người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thay vào đó, sẽ sử dụng dữ liệu trong hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử. Quy định mới phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí photo, sao y giấy tờ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ.

Có nhiều quy định mới liên quan tới sổ đỏ kể từ ngày 1/9/2021. Ảnh minh họa

2. Điểm mới về mã vạch của sổ đỏ

Mã vạch của sổ đỏ được sử dụng để quản lý và tra cứu thông tin về sổ đỏ cũng như hồ sơ cấp sổ đỏ, thể hiện dưới cấu trúc MV = MX.MN.ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Nếu cấp sổ đỏ cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Với mã MX nói trên, Thông tư 09/2021 đã bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Có 2 trường hợp sau:

Nếu cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Nếu cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì có thể ghi thêm mã của tỉnh, TP trực thuộc Trung ương vào trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Quy định về mã vạch của sổ đỏ này được cho là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay khi có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã như huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT cũng quy định cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Nội dung Thông tư nêu rõ, trong trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi "Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích… m2 được tách ra để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Đây là quy định mới hoàn toàn, bổ sung cho Điều 18, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT đã ban hành trước đó.

4. Điểm mới về hồ sơ sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Khoản 2, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2015 và 33/2017/TT-BTNMT). Đây là quy định mới hoàn toàn mà trước đây chưa từng được đề cập tới.

Từ 1/9/2021, người dân không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ.

Theo đó, trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I Mẫu số 09/ĐK như sau: "Nhận… (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất)… m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 1/7/2007 đến trước ngày 1/7/2014 là…m2 và từ ngày 1/7/2014 đến nay là… m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)". 

5. Cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất


Một điểm mới đáng chú ý khác của Thông tư 09 là đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Được biết, Khoản 16, Điều 18, Thông tư 23 trước đây chỉ quy định về hướng dẫn cách ghi thông tin trên sổ đỏ trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ. Cụ thể, Thông tư 09 quy định:

Sổ đỏ ghi: "Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất" trong trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất.

Sổ đỏ đã cấp ghi "Đã tặng cho… m2" thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)… trong trường hợp tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

6. Sửa quy định cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai


Có 2 trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ được bổ sung trong Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, đó là các trường hợp sau:

Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT trước đây chỉ quy định trường hợp: "Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật".

Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Điểm g, Khoản 2, Điều 19, Thông tư 23 trước đây quy định trường hợp: "Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính".

Như vậy, quy định bổ sung này đã nâng tổng số trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ mới lên 13 trường hợp như tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới, hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là những quy định bổ sung, quy định mới liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021. Bạn đọc cần nắm rõ để có thể thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ được thuận lợi, nhanh chóng khi có nhu cầu.

 

 

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Youtube Twitter Facebook Blogger
KÊNH THÔNG TIN BĐS - MUA BÁN NHÀ ĐẤT MINH BẠCH & DỄ DÀNG

Công ty TNHH Mahali

MST: 0314776227 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp

Địa chỉ: Block C3, Him Lam Chợ Lớn, 491 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6

Điện thoại: 0367.06.16.16Email: cskh@landguru.com.vn

DMCA.com Protection Status
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ