Hải Phòng: Áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công với cách mạng

Ngày đăng: 03/08/2021

Nội dung

(LG) - Bộ Xây dựng đã có công văn 2986/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng về việc áp dụng chính sách trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

 

Theo Bộ Xây dựng, Bộ đã nhận được văn bản số 2830/SXD-QLN ngày 01/07/2021 của Sở Xây dựng TP Hải Phòng về việc áp dụng chính sách trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Sau khi nghiên cứu, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bùi Xuân Dũng đã ký công văn số 2986/BXD-QLN thể hiện rõ về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg quy định về điều kiện được hỗ trợ là hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây).

Trong đó, có 06 chính sách hỗ trợ về nhà ở trước đây liên quan đến đối tượng người có công với cách mạng. Cụ thể:

Có 02 nghị định là Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở; Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Có 04 quyết định là Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở, đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Ngoài ra, trong công văn số 2986/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cũng thể hiện rõ việc thực hiện Luật Nhà ở 2014 có nội dung liên quan đến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trình Chính phủ. Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định này, trong đó có quy định về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ