Các quận, huyện TP.HCM được phân bổ gần 3.700 căn hộ và nền đất

Ngày đăng: 16/10/2020

Nội dung

TP.HCM quyết định phân bổ cho UBND các huyện, quận trên địa bàn TP hàng nghìn căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư cho các dự án công ích, chỉnh trang đô thị năm 2020.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về phân bổ cho UBND các huyện, quận đất ở và nhà ở sở hữu Nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn. Cụ thể, TP phân bổ cho các huyện, quận 3.656 căn hộ và nền đất, bao gồm 1.079 nền đất, 2.577 căn hộ.

 

UBND TP.HCM giao các huyện, quận 3.656 căn hộ và nền đất.

UBND các huyện, quận được giao nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng đất ở, nhà ở phục vụ tái định cư được phân bổ trong năm nay, trong đó có danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng vốn ngân sách và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng nhà ở, đất ở được phân bổ.

Chính quyền TP yêu cầu UBND các huyện, quận lập phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt. Cùng với đó, xem xét, ban hành và giải quyết tái định cư đúng phương án, chính sách bồi thường được duyệt cũng như đối tượng bố trí, phát sinh so bì, khiếu nại các cá nhân, hộ gia đình trong dự án.

UBND huyện, quận phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc nội dung vượt thẩm quyền về chính sách hỗ trợ, bồi thường và tái định cư. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ trình lên UBND TP xem xét và chấp thuận trước khi bố trí sử dụng.

Nếu có các chi phí phát sinh (phí quản lý sử dụng, quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bàn giao nền đất, căn hộ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được giao, UBND huyện, quận phải chịu trách nhiệm chi trả.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu tỷ lệ sử dụng quỹ đất ở, nhà ở so với quỹ đất ở, nhà ở được phân bổ trong năm 2020 thấp hơn 90%.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn UBND các huyện, quận thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua nền đất, căn hộ phục vụ tái định cư. Hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP thực hiện bán đấu giá, đảm bảo thủ tục, trình tự theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tham mưu quyết định bán đấu giá các nền đất, căn hộ khi có chủ trương của TP và kiểm tra, theo dõi tiến độ sử dụng đất ở, nhà ở của UBND các huyện, quận được phân bổ trong năm 2020...

An Thanh

Theo: thanhnienviet.vn

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ