Thanh Hoá vào cuộc kiểm tra dự án 3ha

Ngày đăng: 13/07/2021

Nội dung

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Quảng Xương kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Nêu tại văn bản này, UBND tỉnh cho biết đã nhận được một số phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến việc lựa chọn đầu tư, giao đất, xác định giá đất tại dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Thanh Hóa giao Thanh tra chủ trì kiểm tra trình tự chuyển đổi 3ha đất ở cho doanh nghiệp tại dự án khu dân cư Hải Hà 

 

Trước những phản ánh trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường TNMT), Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan, căn cứ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019 có liên quan đến dự án trên khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

Đồng thời, các sở, ban, ngành trên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan đến dự án gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2021.

Liên quan tới dự án này landguru đã phản ánh việc UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà chuyển đổi 3ha đất thương mại sang đất ở (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Trước đó, ngày 1/9/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3087 cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê 29.310m2 đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất là 50 năm (đến ngày 4/2/2055), hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. 

Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá từng kiến nghị thu hồi dự án trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô nhưng sau 6 năm không hoàn thành dự án được chuyển đổi thành đất ở với hàng loạt shophouse, liền kề

 

Theo tìm hiểu của landguru, vào tháng 6/2012

Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Nhưng thay vì thu hồi dự án, đến một năm sau tháng 7/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có thông báo yêu cầu Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo tỉnh trước ngày 15/7/2013.

Tháng 4/2015, Công ty Hải Hà có văn bản cam kết khởi công dự án vào quý IV năm 2015.

Đến tháng 5/2016, Công ty Hải Hà có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương từ đất trung tâm thương mại sang đất ở.

Tháng 7/2016, Sở TNMT tỉnh đã có văn bản tổng hợp ý kiến các ngành gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc xin chuyển đổi này của Công ty Hải Hà.

Nêu ý kiến việc chuyển đổi, UBND huyện Quảng Xương có văn bản số CV số 678 ngày 29/6/2016.

 

Về phía Sở Xây dựng cũng nêu ý kiến trong văn bản số 3436 ngày 1/7/2016.

Sở Xây dựng cũng đề nghị công ty liên hệ với UBND huyện Quảng Xương để lấy ý kiến thống nhất về định hướng nhu cầu sử dụng đất của UBND huyện.

Sở TNMT cũng nêu quan điểm, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đất của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Quảng Xương; Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đã được phê duyệt.

Mặt khác, UBND huyện Quảng Xương đang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2015-2020) theo chỉ đạo của Bộ TNMT, trong đó có khu đất của Công ty Hải Hà.

Được biết, trước khi trình UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương Dự án, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ TNMT.

Trả lời văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Hải Hà, ngày 04/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 10210 nêu rõ: trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Hải Hà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 và có đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư. Ngoài ra, về nguyên tắc, nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện để làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở. Do vậy, trường hợp Công ty Hải Hà có quyền sử dụng đất hợp pháp, có dự án phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở và đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì UBND tỉnh Thanh Hoá áp dụng quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở để lựa chọn doanh nghiệp này tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở tại khu đất mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp.

Bộ này cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá lưu ý: “Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, đảm bảo có đủ năng lực để triển khai dự án hiệu quả, theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết”.

Ngày 19/10/2017, Tổng cục Quản lý đất đai -Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1872 nêu ý kiến, Công ty Hải Hà đang là đối tượng trực tiếp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê, nay có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để thực hiện dự án khu dân cư Hải Hà thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Tổng cục Quản lý Đất đai cũng nêu rõ, nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 Luật Đất đai có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác…

Ngày 02/5/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 82 cho biết, khẳng định: “Dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 Luật Đất đai mới được cơ quan thẩm quyền tỉnh Thanh Hoá cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang thành đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư thì dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư. Theo đó, dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn".

Đến tháng 12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ, thương mại sang thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực khẩn trương thực hiện dự án.

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Youtube Twitter Facebook Blogger
KÊNH THÔNG TIN BĐS - MUA BÁN NHÀ ĐẤT MINH BẠCH & DỄ DÀNG

Công ty TNHH Mahali

MST: 0314776227 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp

Địa chỉ: Block C3, Him Lam Chợ Lớn, 491 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6

Điện thoại: 0367.06.16.16Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ